De siste innsiktene innenfor nordisk digital B2B-handel

Litium rapport: Nordic Digital Commerce in B2B 2023

For syvende året på rad publiserer Litium en undersøkelse med formålet å kartlegge hvordan nordiske B2B-selskaper arbeider og ser på digital handel. Studien ble gjennomført i februar-mars 2023 og bygger på svar fra 920 respondenter i Sverige, Norge, Danmark og Finland gjennom en digital undersøkelse.

Rapporten inneholder interessante innsikter om:

  • Den nåværende tilstanden for nordisk digital handel innenfor B2B-sektoren
  • Fremtiden for digital handel innenfor B2B-sektoren
  • Driverkrefter, utfordringer og resultater
  • Støtte for kundereisen
  • Tips fra respondentene om hvordan du kan komme i gang med din digitale B2B-handel

Last ned rapporten for å få alle verdifulle innsikter. Rapporten er på engelsk.👉

 

Last ned rapporten (engelsk)